Processmoduler

Modulleveranser ger kostnadseffektiva slutmontage.
Genom att anläggningarna levereras med komplett dokumentation säkerställs högsta kvalitet hela vägen genom projektet. Modulerna byggs och slutbesiktas i egen verkstad.​​

Prefabricatd skids

Nedladdningar

Har du några frågor?

Sören Kindlund
Engineering Manager
Tel. 054-57 92 18

Soren.Kindlund@askalon.se