Fisher Whisper Trim lll Cage

Fisher Whisper Trim lll Cage

Fisher™ Whisper Trim lll ger effektiv dämpning av aerodynamiskt buller i imma-, gas- eller ånganvändning med höga tryckfall eller höga tryckfallsförhållanden. Genom att använda en Whisper Trim lll i kombination med en ventil av rätt storlek kan det väsentligt minska styrnivåns ljudnivå. Aerodynamiskt brus genereras av den turbulens som skapas i flödet av ånga, gas eller imma när vätskan passerar genom en reglerventil.

Har du några frågor?

Jörgen Sundin
Solution Seller
Tel. 054-57 92 12

Jorgen.Sundin@askalon.se

Niklas Nordin
After Sales Manager
Tel. 054-57 92 24

Niklas.Nordin@askalon.se

Niklas Pettersson
Account Manager
Tel. 054-57 92 09

Niklas.Pettersson@askalon.se

Critical Service Noise Abatement
Flow Characteristics Linear
  • Use of a Whisper Trim III cage in a properly sized valve can result in a noise reduction up to 30 dBA compared to the same valve with standard trim. Such a reduction would be similar to the reduction in noise level noticed when moving away from the noise source 94m (308 feet).
  • Whisper Trim III cages provide excellent noise reduction and high flow capacity with the proven control and durability offered by standard Fisher valve trims. The result is optimum overall performance at a minimum investment.
  • Quick change trim allows fast and easy inspection of the cage without taking the valve body out of the pipeline. Whisper Trim III is interchangeable with standard control valve trim.
  • Hardened materials of construction are standard to provide exceptional wear resistance.

Frågor på produkten?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och svarar på dina frågor