Säkerhetsventiler

Askalon representerar ett brett urval av säkerhetsventiler​ från Emersons omfattande produktportfölj och främst Anderson Greenwood, Sempell, Crosby och Varecs välkända ventiler för tryckavsäkring.
Vi har ventiler för olja och gas, raffinaderier, petrokemi, kemi, pappersbruk, kraftindustri med mer. Emerson förfogar även över en unik testanläggning för "live-test" av ångventiler.

 

Pressure and safety relief valves

Har du några frågor?

Daniel Holmberg
West Area Sales Manager
Mob. 073 075 23 49

Daniel.Holmberg@askalon.se

Fredrik Andrée
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 41

Fredrik.Andree@askalon.se

Joachim Nyqvist
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 17

Joachim.Nyqvist@askalon.se

Linda Grönqvist
Application Engineer
Tel. 040-33 02 32

Linda.Gronqvist@askalon.se

Torbjörn Hagbrand
Product Specialist Sempell
Tel. 040-33 02 31

Torbjorn.Hagbrand@askalon.se