Säkerhetsventiler

Askalon representerar ett brett urval av säkerhetsventiler​ från Emersons omfattande produktportfölj och främst Anderson Greenwood™, Sempell™, Crosby™ och Varecs™ välkända ventiler för tryckavsäkring.
Vi har ventiler för olja och gas, raffinaderier, petrokemi, kemi, pappersbruk, kraftindustri med mer. Emerson förfogar även över en unik testanläggning för "live-test" av ångventiler.

 

Pressure and safety relief valves

Har du några frågor?

Daniel Holmberg
West Area Sales Manager
Mob. 073 075 23 49

Daniel.Holmberg@askalon.se

Fredrik Andrée
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 41

Fredrik.Andree@askalon.se

Joachim Nyqvist
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 17

Joachim.Nyqvist@askalon.se

Linda Grönqvist
Application Engineer
Tel. 040-33 02 32

Linda.Gronqvist@askalon.se

Patrik Andreasson
North Area Sales Manager
Mob. 072 222 76 31

Patrik.Andreasson@askalon.se

Torbjörn Hagbrand
Product Specialist Sempell
Tel. 040-33 02 31

Torbjorn.Hagbrand@askalon.se