Säkerhetsventiler

Askalon representerar ett brett urval av säkerhetsventiler​ från Emersons omfattande produktportfölj och främst Anderson Greenwood, Sempell, Crosby och Varecs välkända ventiler för tryckavsäkring.
Vi har ventiler för olja och gas, raffinaderier, petrokemi, kemi, pappersbruk, kraftindustri med mer. Emerson förfogar även över en unik testanläggning för "live-test" av ångventiler.

Har du några frågor?

Erik Rune
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 31

Erik.Rune@askalon.se

Joachim Nyqvist
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 17

Joachim.Nyqvist@askalon.se

Joakim Karlsson
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 16

Joakim.Karlsson@askalon.se

Torbjörn Hagbrand
Product Specialist Sempell
Tel. 040-33 02 31

Torbjorn.Hagbrand@askalon.se