Förvärmaravsäkringssystem

Automatiskt bypass-system för skydd av matarvattenförvärmare.

Det här växlingssystemet ser till att pannan har ett kontinuerligt matarvattenflöde - även vid skador på förvärmare. Detta görs genom att flödet omdirigeras via en by-passledning förbi förvärmarna. Omdirigeringen sker inom en sekund och växlingsventilerna styrs av det interna vattentrycket så att funktionen är intakt även vid eventuella strömbortfall.

Sempell preheater protection valves

Har du några frågor?

Joakim Karlsson
Solution Seller
Tel. 054-57 92 16

Joakim.Karlsson@askalon.se

Linda Grönqvist
Solution Seller
Tel. 040-33 02 32

Linda.Gronqvist@askalon.se