Tillsatsbelastade säkerhetsventiler

Med Sempells™ tillsatsbelastning erhålls hög täthet upp till öppningstrycket genom tillsatsbelastningen och små öppnings- och stängningstryckdifferenser. Inställningsbart nedblåsningstryck. Inställning av öppningstrycket på ventilen kan göras under drift. Kontroll av styrskåpets funktion görs utan öppning av säkerhetsventilen.
Ett styrskåp kan användas till en eller flera ventiler, till exempel för don och överhettare. Säkerhetsventilerna öppnar som vanliga fjäderbelastade ventiler vid luft- och signalbortfall (fail-safe funktion). Styrskåp finns i två varianter - elektropneumatiskt STE4 och pneumatiskt STE5.

Sempell STE5 pneumatic control cabinet

Har du några frågor?

Joachim Nyqvist
Solution Seller
Tel. 054-57 92 17

Joachim.Nyqvist@askalon.se

Kenneth Olsson
Account Manager
Tel. 054-57 92 04

Kenneth.Olsson@askalon.se

Linda Grönqvist
Solution Seller
Tel. 040-33 02 32

Linda.Gronqvist@askalon.se

Mats Görrel
Account Manager Nuclear
Tel. 054-57 92 21

Mats.Gorrel@askalon.se