Överströmningsventiler

En överströmningsventil öppnar när det uppströms kontrollerade trycket ökar över börvärdet. Överströmningsventiler och mottrycksregulatorer är samma sak fast med olika namn. Namn bestäms mer av applikationen.

Ventilen kan öppna mot ett nedströms trycksatt system eller till atmosfären.

Fisher pressure relief regulators

Har du några frågor?

Joachim Nyqvist
Solution Seller
Tel. 054-57 92 17

Joachim.Nyqvist@askalon.se

Joakim Karlsson
Solution Seller
Tel. 054-57 92 16

Joakim.Karlsson@askalon.se

Kenneth Olsson
Account Manager
Tel. 054-57 92 04

Kenneth.Olsson@askalon.se