Avluftningsventil

VAG DUOJET®, DUOJET-P och DUOJET-T är automatiska högkapacitetsavluftningsventiler i enkelkammarutförande. De har trippla funktioner: de släpper ut luft då ledning fylls, släpper in luft då ledning töms samt avluftar under drift. -P har 40 procent högre kapacitet än standardavluftningsventilen och -T har ett särskilt manipulationssäkert filter och ventilöverdel. De är lämpliga för användning i vattenbehandling och -distribution, i dammar, kraftverk och inom industrin.

FLOWJET® PE är en automatisk avluftningsventil i polyeten med enkel kammare, för avloppsapplikationer, kraftverk och industri. Lätt att underhålla eftersom alla interna delar kan lyftas ut samtidigt och alla komponenter är tillgängliga från toppen.

Dokumentlänk

VAG Air Valves

VAG air valves

Har du några frågor?

Bernhard Witzelsteiner
Account Manager
Mob. 070 378 83 35

Bernhard.Witzelsteiner@askalon.se

Fredrik Ekeroth
Solution Seller
Tel. 054-57 92 06

Fredrik.Ekeroth@askalon.se

Fredrik Malmström
Solution Seller
Tel. 040-33 02 33

Fredrik.Malmstrom@askalon.se

Johan Riedenlow
Account Manager
Tel. 040-33 02 30

Johan.Riedenlow@askalon.se