Tillbehör

Används till vattendistribution, vattenbehandling, förbehandlat avloppsvatten, dammar, kraftverk, industri och tryckhantering.

VAG Telemax stem extension

Har du några frågor?

Bernhard Witzelsteiner
Account Manager
Tel. 070 378 83 35

Bernhard.Witzelsteiner@askalon.se

Fredrik Andrée
Solution Seller
Tel. 054-57 92 41

Fredrik.Andree@askalon.se

Fredrik Malmström
Solution Seller
Tel. 040-33 02 33

Fredrik.Malmstrom@askalon.se

Johan Riedenlow
Account Manager
Tel. 040-33 02 30

Johan.Riedenlow@askalon.se

Niklas Nordin
After Sales Manager
Tel. 054-57 92 24

Niklas.Nordin@askalon.se