Tillbehör

Används till vattendistribution, vattenbehandling, förbehandlat avloppsvatten, dammar, kraftverk, industri och tryckhantering.

VAG Telemax stem extension

Har du några frågor?

Bernhard Witzelsteiner
East Area Sales Manager
Tel. 070 378 83 35

Bernhard.Witzelsteiner@askalon.se

Fredrik Andrée
Inside Sales Engineer
Tel. 054-57 92 41

Fredrik.Andree@askalon.se

Fredrik Malmström
Inside Sales Engineer
Tel. 040-33 02 33

Fredrik.Malmstrom@askalon.se

Johan Riedenlow
South Area Sales Manager
Tel. 040-33 02 30

Johan.Riedenlow@askalon.se

Niklas Nordin
After Sales Manager
Tel. 054-57 92 24

Niklas.Nordin@askalon.se