Vridspjällsventil

För installation i och ovan mark. Vatten och gas upp till 50°C. Ventilerna passar till vattenverk och vattenkraftverk, dricksvattenledningar, kraftverk, gasapplikationer och industri.
EKN-spjället är konstruerat för att kunna hantera maximal flödeshastighet enligt EN593.
Snäckväxel som standard. Elektriskt, pneumatiskt eller hydrauliskt manöverdon.

Dokumentlänkar

VAG EKN® Platform
VAG Butterfly Valves

VAG butterfly valves

Har du några frågor?

Bernhard Witzelsteiner
Account Manager
Mob. 070 378 83 35

Bernhard.Witzelsteiner@askalon.se

Fredrik Ekeroth
Solution Seller
Tel. 054-57 92 06

Fredrik.Ekeroth@askalon.se

Fredrik Malmström
Solution Seller
Tel. 040-33 02 33

Fredrik.Malmstrom@askalon.se

Johan Mattsson
Account Manager Infrastructure
Tel. 054-57 92 52

Johan.Mattsson@askalon.se

Johan Riedenlow
Account Manager
Tel. 040-33 02 30

Johan.Riedenlow@askalon.se