Produkter för fjärrvärme

Vi har ventiler för avancerade och säkra lösningar inom fjärrvärme och fjärrkyla som rör reglering, avstängning och avlastning. Ventilerna kan anpassas med instrument och tillbehör för att uppnå en smidig och säker drift som till exempel ”double block and bleed”.

Har du några frågor?

Bernhard Witzelsteiner
Account Manager
Mob. 070 378 83 35

Bernhard.Witzelsteiner@askalon.se

Fredrik Andrée
Process Engineer, Engineering dept.
Tel. 054-57 92 41

Fredrik.Andree@askalon.se

Johan Riedenlow
Account Manager
Tel. 040-33 02 30

Johan.Riedenlow@askalon.se