Produkter till läkemedels- och life science-industrin

Askalon har en ventil- och instrumentportfölj som täcker majoriteten av läkemedels- och life science-industrins behov. Den täcker allt från avstängningsventiler till reglerventiler och provtagningsutrustning.

Alla ventiler kommer med FDA-certifikat och alla ventiler är sanitära och kapabla till CIP & SIP. Vi har också ett urval av ventiler och instrument för tankar, speciellt designade för mat- och dryckesapplikationer. Vi har ventiler som lämpar sig för direktkontakt med mellan- och slutprodukter, både i flytande form och i pulverform, och även tankinerteringsventiler som pad och depad-ventiler.

Har du några frågor?

Joakim Karlsson
Solution Seller
Tel. 054-57 92 16

Joakim.Karlsson@askalon.se

Johan Riedenlow
Account Manager
Tel. 040-33 02 30

Johan.Riedenlow@askalon.se