Produkter för trycksvängningsabsorption (PSA)

Ett PSA (Pressure Swing Adsorption) system använder trycksvängning för att separera gasföreningar eller ta bort föroreningar i gaser som exempelvis vätgas, kvävgas eller syrgas. 

Trycksvängningen som åstadkoms genom att öppna och stänga ventilerna ihop med kravet på tät avstängning gör att det är en utmaning att hitta rätt produkt. Genom erfarenhet från tester kan vi erbjuda pålitliga ventiler med lång livslängd.

Brochure: Fisher Control Valves for High-Cycle Applications

Har du några frågor?

Joakim Karlsson
Solution Seller
Tel. 054-57 92 16

Joakim.Karlsson@askalon.se

Niklas Pettersson
Account Manager
Tel. 054-57 92 09

Niklas.Pettersson@askalon.se