Produkter för syrgasapplikationer

Syre är väldigt reaktivt, så hantering av syrgas och syreblandningar ställer höga krav på säkerhet. Alla material reagerar med syrgas om trycket och/eller temperaturen är tillräckligt hög. 

Vi har en bred portfölj med produkter och erfarenheten som krävs för att välja rätt produkt i rätt material för er applikation.

Har du några frågor?

Joakim Karlsson
Solution Seller
Tel. 054-57 92 16

Joakim.Karlsson@askalon.se

Niklas Pettersson
Account Manager
Tel. 054-57 92 09

Niklas.Pettersson@askalon.se