Produkter för VA-industrin

Reglerventiler, kilslidsventiler, backventiler, vridspjällsventiler, avluftningsventiler - omfattande processer och ventiler, som ska fungera länge trots ett mycket högt motstånd, krävs för att förvandla obehandlat vatten till processvatten och dricksvatten av toppklass. Våra produkter för vattenbehandling och avsaltning av havsvatten tillverkas av specialmaterial.

Produkter för dricksvattenbehandling måste vara godkända i enlighet med de striktaste standarder samt måste vara motståndskraftiga mot bräckt vatten.

Har du några frågor?

Fredrik Ekeroth
Solution Seller
Tel. 054-57 92 06

Fredrik.Ekeroth@askalon.se

Fredrik Malmström
Solution Seller
Tel. 040-33 02 33

Fredrik.Malmstrom@askalon.se

Johan Mattsson
Account Manager Infrastructure
Tel. 054-57 92 52

Johan.Mattsson@askalon.se