Utbildning i AMS Device Manager

Behandlar handhavandet av underhållssystemet AMS. Fokus ligger på inlärning av användargränssnittet, hantering av taggar (diagnostik, strukturering och historik), konfigurering av automatisk övervakning och kalibrering.

En AMS kurs ges bara på begäran och i dialog med oss.

Kontakta oss för mer information.

 

Askalon AMS Education

Har du några frågor?

Frank Beckius
Education Manager
Tel. 054-57 92 36

Frank.Beckius@askalon.se

Johan Mederyd
IT/System Engineer
Tel. 054-57 92 28

Johan.Mederyd@askalon.se

Marie Ögren
Marketing & Education Coordinator
Tel. 054-57 92 11

Marie.Ogren@askalon.se