Ventildiagnostik

Att lära sig analysera och tolka diagnostikdata på rätt sätt och att tolka felsökning och konditionskontroll av reglerventiler, såsom att hantera stegsvarstester, gångtidstester och ventilsignaturer är en viktig bit av förebyggande underhåll.

För felsökning av ventiler och tolkning av insamlad ventildiagnostikdata måste du ha en god förståelse för reglerventilens struktur och funktion. En fullständig förståelse för hur komponenter interagerar med varandra och metoder för att samla in god användbar data är viktiga steg för att lyckas.

Våra kurser i reglerventildiagnostik lär dig rätt metoder för att samla in data och använda de korrekta metoderna för datatolkning beroende på om din process fortfarande är igång eller om du kommer åt ventilen under en planerad avstängning.

Mer info här.

 

Askaon education valve diagnostics

Har du några frågor?

Frank Beckius
Education Manager
Tel. 054-57 92 36

Frank.Beckius@askalon.se

Marie Ögren
Marketing & Education Coordinator
Tel. 054-57 92 11

Marie.Ogren@askalon.se