AMS Trex Device Communicator

AMS Trex™ Device Communicator gör det möjligt att kan validera enheter snabbare. Trex synkroniserar automatiskt fältförändringar med AMS Device Manager. Med den avancerade enhetsdiagnosen kan du snabbt lösa problem i fältet.
Trex är verkligen säkert; användbar var helst du behöver gå.

Tekniker behöver kraftfulla och bärbara diagnostiska verktyg så att de kan identifiera och felsöka problem för att minimera processtörningar. Med en Trex-kommunikator i handen kan du korrekt diagnostisera problemen på fältet. Med rätt handhavande kommer underhållsteam att uppleva betydande besparingar i arbetstimmar och få sinnesro genom att veta att problemen löses snabbt och korrekt första gången. När ändringar har gjorts i fältet, synkroniserar AMS Trex automatiskt informationen med AMS Device Manager-databasen via WiFi eller USB-anslutning.

AMS Trex DeviceCommunicator

Har du några frågor?

Frank Beckius
Education Manager
Tel. 054-57 92 36

Frank.Beckius@askalon.se

Johan Mederyd
IT/System Engineer
Tel. 054-57 92 28

Johan.Mederyd@askalon.se

Per Locke
Service Manager, Hammarö
Tel. 054-57 92 22

Per.Locke@askalon.se