SESITEST

Att prova säkerhetsventiler under drift ger både ekonomiska och tekniska fördelar. SESITEST kan användas på de allra flesta fabrikat av säkerhetsventiler. Med hjälp av ett pneumatiskt lyftdon kopplat till säkerhetsventilens spindel, kan man samtidigt som man successivt ökar lufttrycket och lyftkraften i donet, registrera när spindel och kägla lättar.
Det innebär att om systemtrycket i anläggningen är känt och dragkraften i spindeln registrerats, kan öppningstrycket lätt kalkyleras då ventilen börjar öppna.
Slaget på ventilen kan förinställas och därmed kan öppningstiden kontrolleras, vilket gör att det inte blir några energiförluster vid provningen.

Personalen som utför SESITEST är specialutbildad och har lång erfarenhet av säkerhetsventilservice samt är kvalificerade för denna arbetsuppgift.

 

Nedladdningar

Har du några frågor?

Anders Sundlöv
Service Technician, Västervik
Mob. 070 586 82 08

Anders.Sundlov@askalon.se

Christoffer Nyhlén
Service Technician, Västervik
Mob. 072 050 58 24

Christoffer.Nyhlen@askalon.se

Mats Lindgren
Service Manager, Västervik
Mob. 070 586 88 06

Mats.Lindgren@askalon.se

Niclas Brüggemann
Service Technician, Västervik
Mob. 076 145 78 03

Niclas.Bruggemann@askalon.se

Thomas Johansson
Groupleader Service Nuclear, Västervik
Mob. 070 586 88 07

Thomas.Johansson@askalon.se