SESITEST

Att prova säkerhetsventiler under drift ger både ekonomiska och tekniska fördelar. SESITEST kan användas på de allra flesta fabrikat av säkerhetsventiler. Med hjälp av ett pneumatiskt lyftdon kopplat till säkerhetsventilens spindel, kan man samtidigt som man successivt ökar lufttrycket och lyftkraften i donet, registrera när spindel och kägla lättar.
Det innebär att om systemtrycket i anläggningen är känt och dragkraften i spindeln registrerats, kan öppningstrycket lätt kalkyleras då ventilen börjar öppna.
Slaget på ventilen kan förinställas och därmed kan öppningstiden kontrolleras, vilket gör att det inte blir några energiförluster vid provningen.

Personalen som utför SESITEST är specialutbildad och har lång erfarenhet av säkerhetsventilservice samt är kvalificerade för denna arbetsuppgift.

 

Sesitest for safety valves

Nedladdningar

Har du några frågor?

Mats Lindgren
Service Manager, Västervik
Mob. 070 586 88 06

Mats.Lindgren@askalon.se

Stefan Lindvall
Service Coordinator, Västervik
Tel. 054-57 92 48

Stefan.Lindvall@askalon.se