Remote Diagnostik

Ventildiagnostik förser processindustrin med ovärderlig information om ventilernas status. Testerna kan utföras på alla pneumatiskt styrda ventiler oavsett fabrikat.
Målet är att ventilerna ska fungera perfekt i processen och att oplanerade stopp ska förhindras.
Askalon Remote Diagnostic Center arbetar via internetuppkoppling.

Askalon remote diagnostic center

Har du några frågor?

Frank Beckius
Education Manager
Tel. 054-57 92 36

Frank.Beckius@askalon.se

Johan Mederyd
IT/System Engineer
Tel. 054-57 92 28

Johan.Mederyd@askalon.se

Per Locke
Service Manager, Hammarö
Tel. 054-57 92 22

Per.Locke@askalon.se

Tomas Persson
Service Engineer
Tel. 054-57 92 37

Tomas.Persson@askalon.se