Fjärrdiagnostik

Ventildiagnostik förser processindustrin med ovärderlig information om ventilernas status. Testerna kan utföras på alla pneumatiskt styrda ventiler oavsett fabrikat.
Målet är att ventilerna ska fungera perfekt i processen och att oplanerade stopp ska förhindras.
Askalon Remote Diagnostic Center arbetar via internetuppkoppling.

Mer info här.

Askalon remote diagnostic center

Har du några frågor?

Frank Beckius
Education Manager
Tel. 054-57 92 36

Frank.Beckius@askalon.se

Michael Forsberg
Service Technician
Tel. 054-57 92 42

Michael.Forsberg@askalon.se

Per Locke
Service Manager, Hammarö
Tel. 054-57 92 22

Per.Locke@askalon.se

Tomas Persson
Service Engineer
Tel. 054-57 92 37

Tomas.Persson@askalon.se