Remote Diagnostik

Ventildiagnostiken förser processindustrin med ovärderlig information om ventilernas status. Testerna kan utföras på alla pneumatiskt styrda ventiler oavsett fabrikat.
Målet är att ventilerna skall fungera perfekt i processen och att förhindra oplanerade stopp.
Askalon Remote Diagnostic Center arbetar via internetuppkoppling.

Har du några frågor?

Frank Beckius
Education Manager
Tel. 054-57 92 36

Frank.Beckius@askalon.se

Per Locke
Service Manager, Hammarö
Tel. 054-57 92 22

Per.Locke@askalon.se