Karlskoga Värmeverk - Ångkylning

Karlskoga Värmeverk - Ångkylning

Vår kund Karlskoga Värmeverks befintliga kylare av insticksmodell hade dålig funktion och behövde bytas ut. Kunden behövde två uppsättningar oberoende kylningar för redundans.

Låg ånghastighet gjorde att kylningen var ineffektiv. Således skulle det inte lösa problemet om man gjorde ett enkelt byte mot en annan modell av insticksdysa. Askalons lösning var att leverera en integrerad ångkylning i röret med liner för ökad hastighet och därmed högre effektivitet. Askalon levererade, förutom kylare och ventiler, också dränage med ångfälla och filter för kylvattnet. Dessutom hade Askalon ansvaret för installationen avseende bland annat svetsning och OFP.

Leveranstiden från beställning till installerad produkt var 12 veckor. Kunden är särskilt nöjd med prestandan vid låga ångflöden som är där de har haft bekymmer tidigare.

Har du några frågor?

Fredrik Andrée
Process Engineer, Engineering dept.
Tel. 054-57 92 41

Fredrik.Andree@askalon.se

Per Nordquist
Process Engineer, Engineering dept.
Tel. 054-57 92 38

Per.Nordquist@askalon.se

Sören Kindlund
Engineering Manager
Tel. 054-57 92 18

Soren.Kindlund@askalon.se

Designdata ånga 32 bar (ö) / 350°C
Ångledning DN250 / P235GH
Ångfälla ARI-CONA
Vattenreglerventil 2x Fisher GX DN25 SST
Lägesställare 2x Fisher DVC6200
Designdata vatten 40 bar (ö) / 100°C
Vattenledning DN25 / SST
Vattenfilter Mueller
Piping class ll
Prefab på verkstad  

Frågor på produkten?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och svarar på dina frågor