Pilotstyrda säkerhetsventiler

Säkerhetsventiler för användning i ånga, gas och flytande medier. Med ett maximalt arbetstryck upp till cirka 98 % procent av inställt öppningstryck, vilket gör det möjligt att köra processen vid högre tryck och därigenom öka effektiviteten. Dessa huvudventiler och pilotventiler levereras i flera material.

Anderson Greenwood pilot operated pressure relief valves

Har du några frågor?

Joachim Nyqvist
Solution Seller
Tel. 054-57 92 17

Joachim.Nyqvist@askalon.se

Linda Grönqvist
Solution Seller
Tel. 040-33 02 32

Linda.Gronqvist@askalon.se

Mats Görrel
Account Manager Nuclear
Tel. 054-57 92 21

Mats.Gorrel@askalon.se

Patrik Andreasson
Account Manager
Mob. 072 222 76 31

Patrik.Andreasson@askalon.se