Ventiler och regulatorer för vätgas

I vårt enorma ventilutbud finns ventiler för vätgas och vi har kunskapen att hitta er rätta väg mot en grön omställning. Vi har ventiler som är erkänt duktiga i vätgasapplikationer, många av dem har varit i drift sedan 80-talet.

De flesta av våra vanliga ventiler finns i utförande för vätgas. För reglering finns Fisher easy-e med typ ET för högre flöden och typ EZ för lägre flöden, exempelvis Quench-ventiler. För att minimera externa läckage finns Fishers Enviroseal Duplex H2 packbox som är speciellt framtagen för vätgasapplikationer. För avstängning finns den trippelexcentriska metalltätande spjällventilen Vanessa som läckagetestas med helium. Heliummolekylen är mindre än vätgasmolekylen vilket borgar för att ventilerna som levereras håller sina täthetskrav även för vätgasapplikationer.

Vätgasapplikationer ser ut att ha en ljus framtid. Genom framställning via elektrolys med el från sol-, vind- eller vattenkraft, framställs grön vätgas. Det kallas bland annat Power 2 X. Den gröna vätgasen kan sedan användas för sådant som fossilfri produktion av stål eller i bränsleceller i fordon.

Väte är vårt lättaste grundämne. Det är en färg- och smaklös men mycket lättantändlig gas, och som fordons-
bränsle medför den i princip inga andra utsläpp än ren vattenånga. I dag används vätgas bland annat som råvara inom kemisk industri och i raffinaderier där råolja omvandlas till bensin och diesel. Inom industrin har vätgas använts i över hundra år.