Diagnostik på avstängningsventiler

Fisher™ QUIKLOOK™ testutrustning med Flowscanner™ mjukvara för diagnostik på pneumatiskt styrda ventiler.
FlowScanner analyserar alla ventiler oavsett fabrikat.

Emerson och Teledyne Test Services har samarbetat för att erbjuda QUIKLOOK 3-FS ventildiagnossystem med Fisher™ FlowScanner-programvaran. Det är ett integrerat system för provning av din kärnkraftsanläggnings luftventiler (AOV) och motordrivna ventiler. Det gör det möjligt att avsevärt minska testtiden från start till slut och hjälpa till att minska kostnader för testning, säkerhet och effektivitet

Fisher QUIKLOOK with FlowScanner

Nedladdningar

Har du några frågor?

Mats Lindgren
Service Manager, Västervik
Mob. 070 586 88 06

Mats.Lindgren@askalon.se

Per Locke
Service Manager, Hammarö
Tel. 054-57 92 22

Per.Locke@askalon.se

Stefan Lindvall
Service Coordinator, Västervik
Tel. 054-57 92 48

Stefan.Lindvall@askalon.se