QUIKLOOK med FlowScanner

Fisher™ QUIKLOOK™ testutrustning med FlowScanner™ mjukvara för diagnostik på pneumatiskt styrda ventiler.
FlowScanner analyserar alla ventiler oavsett fabrikat.

Emerson och Teledyne Test Services har samarbetat för att erbjuda QUIKLOOK 3-FS ventildiagnossystem med Fisher FlowScanner-programvaran. Det är ett integrerat system för provning av din kärnkraftsanläggnings luftventiler (AOV) och motordrivna ventiler. Det är ett pålitligt, snabbt och korrekt system som är enkelt att använda och som ger lätt tolkningsbar analysdata.
Det gör det möjligt att avsevärt minska testtiden från start till slut och hjälpa till att minska kostnader för testning, säkerhet och effektivitet.

Fisher QUIKLOOK with FlowScanner

Nedladdningar

Har du några frågor?

Frank Beckius
Education Manager
Tel. 054-57 92 36

Frank.Beckius@askalon.se

Per Locke
Service Manager, Hammarö
Tel. 054-57 92 22

Per.Locke@askalon.se

Mats Görrel
Account Manager Nuclear
Tel. 054-57 92 21

Mats.Gorrel@askalon.se