Produkter för koldioxidavskiljning

Askalon erbjuder ett brett utbud av ventiler och instrument för att fånga och lagra koldioxid som processindustrin producerar.

Inom Power-to-X-processen kan det utvunna vätet i kombination med fångad koldioxid (grönt kol) användas för att producera en rad syntetiska bränslen (dvs. E-diesel, E-metanol, E-fotogen och E-metan ).

Askalon levererar högkvalitativa och hållbara ventiler som håller tryck- och temperaturkraven för ett säkert och pålitligt sätt att fånga upp och lagra koldioxid från de industriella processerna och eliminera skadliga koldioxidutsläpp.

Har du några frågor?

Erik Rune
Solution Seller
Tel. 054-57 92 31

Erik.Rune@askalon.se

Niklas Pettersson
Account Manager
Tel. 054-57 92 09

Niklas.Pettersson@askalon.se

Rickard Andersson
Account Manager
Tel. 040-33 02 34

Rickard.Andersson@askalon.se