Produkter till Power-to-X-teknologin

Askalon fokuserar på nästa generations infrastrukturtillgångar för förnybar energi. Vi har ventiler och instrumentlösningar till hela Power-to-X-processen - från väteelektrolys till produktion av vätebaserade bränslen eller råmaterial till syntetiska bränslen, dvs ammoniak och metan.

Askalon har lång erfarenhet och en omfattande produktportfölj med ventiler och instrument för förnybar energi.

Har du några frågor?

Kenneth Olsson
Account Manager
Tel. 054-57 92 04

Kenneth.Olsson@askalon.se